Technologia dla produkcji worków
FacebookYouTubeTwitter

HGL Linia

Automatyczna maszyna do produkcji worków HGL 1.6 - 2.0

 


Charakterystyka techniczna

BMTEK linie HGL to dwa modele: HGL 1.6 i HGL 2.0 (bazując na szerokości zgrzewu). Te linie mogą produkować worki z LDPE, HDPE, MDPE, z regranulatu i materiału biodegradowalnego, zapewniając doskonałą jakość finalnego produktu.

Automatyczna maszyna do produkcji worków HGL

HGL, jak i inne linie BMTEK, gwarantuje stałą produkcję, szybkie przygotowanie produkcji i zmianę rozmiaru. Ponadto wysoka elastyczność i poziom dopasowania, który oferujemy, umożliwia dostosowanie się do wszelkich potrzeb naszych klientów.

Jako że główną cechą charakterystyczną BMTEK jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, linia HGL jest wyposażona w : system elektronicznych krzywek, umożliwiający optymalną produkcję z wszystkimi typami materiałów; możliwość na wszystkich liniach BMTEK zaktualizowania oprogramowania poprzez urządzenie USB i w końcu, bardzo zaawansowany system odzyskiwania energii, dzięki zmniejszeniu prędkości ruchów kinematycznych maszyny pozwala klientom na amortyzację kosztów w krótszym czasie (System Oszczędzania Energii).

Możliwość produkcji w linii z ekstruderem przy użyciu tylko jednego osprzętu.

Ponadto BMTEK ofertuje szeroki zakres osprzętów, dla maszyny lub pracujących niezależnie, które pozwalają na wyposażenie linii SMART, aby realizować różne typy produkcji.


Ekran dotykowy

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy na maszynie został zaprojektowany i zaprogramowany, aby ułatwić pracę na maszynie i ustawienia produkcji.

Ten element upraszcza i ułatwia pracę operatora w czasie ustawiania i produkcji.


Energy Saver

Urządzenie “Energy saver”

To urządzanie używa ponownie energię dzięki zmniejszeniu prędkości ruchów kinematycznych maszyny.

Odzyskana energia zasila motory asynchroniczne na maszynie, dając znaczącą oszczędność energii.

System oszczędzania energii pozwala klientom na amortyzację kosztów w krótszym czasie.


Możliwość aktualizacji oprogramowania

Możliwość aktualizacji oprogramowania

Z urządzeniem USB, które będzie dostarczone na życzenie, będzie można zaktualizować system i/lub zainstalować nowy program.

 


Podstawowa wersja HGL jest wyposażona w:


Podstawowa wersja HGL pozwala na produkcję poniższych typów worków

STANDARDOWY ZGRZEW

WZMOCNIONY ZGRZEW
dla bardzo grubych worków

PODWÓJNY DOLNY ZGRZEW

WZDŁUŻNE CIĘCIE
dla folii i papieru

ZADRUKOWANA FOLIA

Video