Technologia dla produkcji worków
FacebookYouTubeTwitter

Wsparcie i Modernizacja

Wsparcie techniczne i online

BMTEK oferuje serwis wsparcia technicznego w firmie klienta- dzięki doświadczeniu i znajomości naszych techników na polu automatyzacji i obsługi.

Możemy także zaproponować serwis online, poprzez bezpośrednie połączenie maszyny BMTEK u klienta, i natychmiastową diagnostykę.

Ten serwis został wprowadzony w uznaniu znaczenia i wartości Waszego czasu.


Modernizacja używanych zgrzewarek

BMTEK oferuje wykwalifikowany serwis modernizacyjny dla używanych zgrzewarek, aby uzupełnić je o nowe technologie, lub odzyskać właściwe funkcjonowanie.

Nasza oferta serwisu modernizacyjnego jest wykonywana z uwzględnieniem wartości Waszego czasu.